MESTO ŠAMORÍN - SOMORJA VÁROS
Hlavná stránka
noviny@samorin.sk
slovenská verzia
magyar verzió
Dôležité dokumenty
Partnerské mestá


HAINBURG
MOSONMAGYARÓVÁR

Mestský úrad

Hlavná 37, 931 01 Šamorín
tel. +421-(0)31-59 00 418
fax: +421-(0)31-59 00 400
www.samorin.sk,
info@samorin.sk

Úradné hodiny:
Pondelok: 7,45–12,00, 13,00–16,00
Streda: 7,45–12,00, 13,00–17,30
Štvrtok: 7,45–12,00
Piatok: 7,45–13,30

Úradné hodiny
primátora mesta:

Pondelok:  7,45 – 12,00
Streda:     13,00 – 17,30


Západoslovenská energetika
police.jpg
17. 04. 2014.
[Oznámenie]
Mesto Šamorín prijme do pracovného pomeru príslušníka mestskej polície na funkciu člena  hliadkovej služby. Žiadosti o prijatie spolu so životopisom, dokladom o dosiahnutom vzdelaní a výpisom z registra trestov prosíme zaslať do 10. 5. 2014 na adresu: Mestský úrad Šamorín, Hlavná
bicikli.jpg
16. 04. 2014.
[Aktuality]
Mesto Šamorín sa zapojilo do súťaže, ktorú vyhlásil národný cyklokoordinátor s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Do súťaže sa môžu zapojiť zamestnanci firiem a inštitúcií pôsobiach na území nášho mesta.
Cieľom súťaže je podporiť rozvoj cyklist
mu.jpg
15. 04. 2014.
[Samospráva]
Mesto Šamorín v zmysle § 4 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie
mu.jpg
15. 04. 2014.
[Samospráva]
Mesto Šamorín v zmysle § 4 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie
Ave_logo.jpg
15. 04. 2014.
[Aktuality]
Vážení občania, oznamujeme Vám, že vývoz komunálneho odpadu, ktorý pripadá na pondelok 21.04.2014 bude vykonaný v náhradnom termíne a to v sobotu 19.04.2014!!!
somorja_cimer.jpg
05. 04. 2014.
[Samospráva]
V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10. apríla 2014 o 15.30 hod.Vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska.
ze_logo.jpg
25. 03. 2014.
[Aktuality]
Západoslovenská energetika, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. § 11odst. 1 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov
mazda.jpg
20. 03. 2014.
[Aktuality]
v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Šamorín č. 2/2011 (ďalej len „VZN“) o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v znení VZN č. 11/2012 a 2/2011 oznamuje priamy pred
Programy
Marec 2014.Apríl 2014.Máj 2014.
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Aktuálne vydanie
Šamorín a okolie - aktuálne vydanie

Linky
Naša mena

Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár
Németh-Šamorínsky István Művészeti Alapiskola
AT HOME GALLERY
Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Városfejlesztési projektek - Közösen Pozsony mellett
Városfejlesztési projektek - Szigetek-közösen: hulladékmentesen
Info-flow.sk


Galéria
Get the Flash Player to see this rotator.

Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín | tel.+421-(0)31-59 00 418, fax: +421-(0)31-59 00 400 | E-mail: noviny@samorin.sk.sk
Copyright © 2010 - Design & Engine: NITON & Romeo Production
Za obsah webstránky zodpovedá Mestský úrad.