MESTO ŠAMORÍN - SOMORJA VÁROS
Hlavná stránka
noviny@samorin.sk
slovenská verzia
magyar verzió
Dôležité dokumenty
Partnerské mestá


HAINBURG
MOSONMAGYARÓVÁR

Mestský úrad

Hlavná 37, 931 01 Šamorín
tel. +421-(0)31-59 00 418
fax: +421-(0)31-59 00 400
www.samorin.sk,
info@samorin.sk

Úradné hodiny:
Pondelok: 7,45–12,00, 13,00–16,00
Streda: 7,45–12,00, 13,00–17,30
Štvrtok: 7,45–12,00
Piatok: 7,45–13,30

Úradné hodiny
primátora mesta:

Pondelok:  7,45 – 12,00
Streda:     13,00 – 17,30Západoslovenská energetika


drazba.jpg
18. 07. 2014.
[Aktuality]
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, evidované Správou katastra Dunajská Streda, list vlastníctva č.870, a to: parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape - pozemok parc. č. 580/2 ostatné plochy o výmere 298 m2
mu.jpg
15. 07. 2014.
[Samospráva]
Mesto Šamorín vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školského zariadenia Centrum voľného času – Szabadidőközpont s nástupom od 1. septembra 2014
mu.jpg
09. 07. 2014.
[Mestský úrad]
Mesto Šamorín ako správca dane príslušný podľa ust. 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v zmysle § 52 daňového poriadku v najbližšej dobe zverejní zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2013.
mu.jpg
03. 07. 2014.
[Mestský úrad]
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na základe uznesenia č. 30/2014/XXVII zo dňa 26. 06. 2014 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mesta Šamorín v súlade s § 18a ods. 2 a nasl. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 04. 09. 2014.
slovak_lines.jpg
03. 07. 2014.
[Oznámenie]
V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2014/2015, ktoré budú k 14. 12. 2014, je možné k súčasným platným cestovným poriadkom zaslať požiadavky, resp.
mu.jpg
03. 07. 2014.
[Aktuality]
Dňa 27. 06. 2014 Štatistický úrad SR v Banskej Bystrici vyzvalo naše mesto o spoluprácu pri realizácii Európskeho zisťovania o zdraví 2014 (EHIS 2014). Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2014 v domácnostiach. Vybrané domácnosti v Šamoríne navštívi pracovník pover
ovi.jpg
26. 06. 2014.
[Oznámenie]
Letná prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín bude v roku 2014 nasledovná:
mu.jpg
21. 06. 2014.
[Samospráva]
V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. júna 2014 o 15.30 hod. vo Veľkej sále mestského kultúrneho strediska.
Programy
Jún 2014.Júl 2014.August 2014.
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Aktuálne vydanie
Šamorín a okolie - aktuálne vydanie

Linky
Naša mena

Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár
Németh-Šamorínsky István Művészeti Alapiskola
AT HOME GALLERY
Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Városfejlesztési projektek - Közösen Pozsony mellett
Városfejlesztési projektek - Szigetek-közösen: hulladékmentesen
Info-flow.sk


Galéria
Get the Flash Player to see this rotator.

Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín | tel.+421-(0)31-59 00 418, fax: +421-(0)31-59 00 400 | E-mail: noviny@samorin.sk.sk
Copyright © 2010 - Design & Engine: NITON & Romeo Production
Za obsah webstránky zodpovedá Mestský úrad.